Vyhlášení soutěže – Den Země – National Geographic

Přinášíme vítěze soutěže. Protože jsme dostali pouze tři správné odpovědi, nemusíme losovat a můžeme přejít k vyhlášení vítězů:

  • Výhra této soutěže:

3x balíček reklamních předmětů televizních stanic National Geographic a Wild + 3x deštník K1.

Výherní cena

  • Výherci:

Lenka Jahlová
Vlastimil Johanovský
Vladimír Kurka

  • Soutěžní otázka a odpověď:

Který aktivista navrhl, aby byl stanoven den, který bude věnován Zemi?

John McConnell