#Nepřetáčej – Nová pravidla pro přetáčení reklam od 1.6.2022 (skupina Prima)

Vážení zákazníci,
skupina Prima od 1. června 2022 plošně nastavuje nová pravidla pro přetáčení reklam pod názvem #nepřetáčej na všech svých kanálech v rámci odloženého (zpětného) sledování pořadů.

Jedná se o omezení přetáčení přes reklamní bloky, a to se dělí na dva případy:

1. spustíte si v archívu pořad, jehož živé vysílání ještě neskončilo tzv. STARTOVER
2. spustíte si v archívu jakýkoliv pořad, jehož vysílání již skončilo tzv. TIMESHIFT

  • Omezení přetáčení v případě 1. STARTOVER
    V průběhu reklamního bloku nelze přetáčet jakýmkoliv směrem. Přetáčení dopředu je možné až k začátku reklamního bloku (po jeho zhlédnutí můžete libovolně přetáčet až k začátku dalšího reklamního bloku) atd. Pokud se přetočením zpět dostanete na nebo před reklamní blok, který jste již zhlédli, je nutné ho zhlédnout znovu.
  • Omezení přetáčení v případě 2. TIMESHIFT
    Po spuštění máte minutu možnost přetočit kamkoliv s možností přetočit a nesledovat reklamní bloky. Po uplynutí tohoto času můžete přetáčením dopředu přetočit libovolný počet reklamních bloků. Po přetočení na vámi vybranou pozici, záznam přeskočí na začátek posledního přetočeného reklamního bloku, ze kterého je nutno zhlédnout min. 3 minuty. Během přehrávání této části reklamního bloku nelze přetáčet jakýmkoliv směrem.

Více informací a důvody omezení naleznete na www.nepretacej.cz