Email

Přihlášení do emailové schránky:

 • zákazníci služeb K1 s emailem ve tvaru něco@kabel1.cz
 • přihlašovací jméno zadávejte bez “@kabel1.cz”
 • možnost využít dvou emailových pošťáků (SquirrelMail nebo Roundcube)

klikni na obrázek pro výběr klienta

klikni na obrázek pro výběr klienta
 • Nastavení poštovních klientů:
Typ zabezpečení: ŽÁDNÉ STARTTLS SSL/TLS
Server imap/pop3/smtp: www.kabel1.cz www.kabel1.cz www.kabel1.cz
Port POP3: 110 110 995
Port IMAP: 143 143 993
Port SMTP: 25 587 465
 • Pro změnu hesla u emailů něco@kabel1.cz využijte tento odkaz:


Přihlášení do emailové schránky:

 • zákazníci webhostingových služeb K1 s emailem ve tvaru něco@vašedoména.czpůvodní server
 • přihlašovací jméno zadávejte celé: něco@vašedoména.cz
 • možnost využít dvou emailových pošťáků (SquirrelMail nebo Horde)

klikni na obrázek pro výběr klienta

klikni na obrázek pro výběr klienta

Upozornění: probíhá postupné vypínání tohoto serveru

 • Nastavení poštovních klientů:
Typ zabezpečení: ŽÁDNÉ STARTTLS SSL/TLS
Server imap/pop3/smtp: webhosting.kabel1.cz webhosting.kabel1.cz webhosting.kabel1.cz
Port POP3: 110 110 995
Port IMAP: 143 143 993
Port SMTP: 25 587 465

Přihlášení do emailové schránky:

 • zákazníci webhostingových služeb K1 s emailem ve tvaru něco@vašedoména.cznový server
 • přihlašovací jméno zadávejte celé: něco@vašedoména.cz

klikni na obrázek pro výběr klienta
 • Nastavení poštovních klientů:
Typ zabezpečení: ŽÁDNÉ STARTTLS SSL/TLS
Server imap/pop3/smtp: webhosting1.kabel1.cz webhosting1.kabel1.cz webhosting1.kabel1.cz
Port POP3: 110 110 995
Port IMAP: 143 143 993
Port SMTP: 25 587 465