Hlasové služby

Pro přihlášení k Vašemu účtu klikněte zde.


 • Informace:

 • Zcela zdarma můžete volat i přijímat hovory s množstvím domácností, firem i úřadů kdekoli na světě, které používají stejnou technologii. Telefonní číslo, na které se Vám kdokoliv dovolá, budete mít z českého rozsahu našeho regionu v podobě 474 770 xxx.
 • Detailní přehled o uskutečněných hovorech, jejich cenách a zbývajícím kreditu.
 • Telefonovat můžete jak z vašeho počítače, tak i pomocí adaptéru běžným telefonním přístrojem určeným pro pevnou linku pomocí převodníku. Nabízíme rovněž i speciální IP telefon, který potřebuje ke své funkci pouze přípojku k Internetu.

 • Jak získám svoje číslo a registraci?

Stačí navštívit kancelář internetu Kabel1, kde Vám provedeme registraci a přidělíme telefonní číslo.


 • Kam můžu volat s K1VoIP zadarmo?

Všechny hovory v rámci sítě K1VoIP a partnerů jsou bez poplatku. Jednoduše voláte zdarma, a jak dlouho chcete. Mezi přáteli s K1VoIP voláte zdarma neomezeně dlouho. K1VoIP neustále rozšiřuje neplacený „peering“ s jinými operátory.

Díky protokolu ENUM umí K1VoIP volat zdarma také do řady dalších sítí především v zahraničí. ENUM, sdružující VoIP sítě po celém světě, umožňuje zjistit, jestli se volané číslo nachází na speciálním DNS serveru a směřovat tak hovor prostřednictvím internetu zdarma. Jak na to? Chcete-li prostřednictvím ENUM volat např. číslo 555 555 555 v ČR, vytočíte **9420555555555, tedy: ´**9´+´předčíslí země´+´číslo´.


 • Jak bude vypadat moje číslo?

Podobně jako místní číslo pevné linky 474 770 xxx.


 • Kolik stojí volání na K1VoIP?

 • Cena volání na K1VoIP číslo je pro volajícího stejná jako volání na pevnou linku v ČR. Volajícímu z pevné linky je hovorné účtováno jako místní nebo dálkový (meziměstský) hovor na jinou pevnou linku. Z mobilního telefonu cena odpovídá hovoru do pevné sítě (podle konkrétního tarifu mobilního operátora).
 • Kompletní ceník naleznete v sekci CENÍKY

 • Funkce ústředny dostupné z telefonu:

 • *72 zapnutí okamžitého přesměrování
 • *73 vypnutí okamžitého přesměrování
 • *850 echotest
 • *852 informace o stavu kreditu
 • *859 nahrání vlastního vzkazu pro voicemail

 • Jak zjistím svůj stav kreditu?

Pro zjištění aktuálního stavu Vašeho kreditu stačí na telefonním přístroji vytočit *852 nebo se přihlásit na zákaznický účet, kde do políčka jméno zadáte přidělené telefonní číslo ve tvaru 474xxxxxx a heslo, které máte na smlouvě.


 • Kde koupím kredit pro volání?

Na provozovně Kabel1 internet v Lípové ulici č.p. 658 v Klášterci nad Ohří, nebo je možné dobíjet kredit bankovním převodem.


 • Co se stane, když provolám svůj kredit?

Jestliže provoláte prostředky na Vašem účtu, nezoufejte! Stále můžete volat v síťi K1VoIP zdarma. Váš kredit můžete kdykoliv dobít. Váš účet může být deaktivován až po 6 měsících, jestliže svůj K1VoIP účet přestanete používat nebo nedobijete kredit.


 • Do kdy musím svůj kredit provolat?

Kredit pro odchozí volání musíte provolat do 6 měsíců od zřízení služby, nebo posledního dobití. Vždy před uplynutím expirační doby je třeba kredit dobít, aby Vaše odchozí volání nebylo blokováno a neprovolaný kredit nepropadl. Dobitím kreditu se expirační doba prodlouží opět na 6 měsíců. Minimální částka pro dobití kreditu je alespoň 100 Kč vč. DPH. Nedobijete-li však kredit do měsíce po jeho expiraci, Vaše číslo bude deaktivováno.


 • Musím platit měsíční paušál za volání?

Ne, K1VoIP je předplacená služba podobně jako předplacené karty mobilních operátorů.


 • Přenos telefonních čísel:

Přenos telefonních čísel se řídí Opatřením obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12 vydaném Českým telekomunikačním úřadem.


 • Jak dlouho trvá přenos telefonních čísel?

Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se účastník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení.

Ceník převodu naleznete v sekci CENÍKY