Jak je to udělané

 • Připojení naší sítě k Internetu je provedeno dvěma linkami z Chomutova. Jako brány do Internetu a počítače pro řízení provozu je použito 6x PC s dvoujádrovými prosesory Intel. Na všech počítačích je použit operační systém GNU LINUX distribuce fedora.

 

 • Využít obě připojení jako jedno silnější narazilo na značné problémy, které se nám nepodařilo vyřešit. Jednotlivé části města jsou tedy připojeny samostatně vždy jen jednou z obou linek. Celá síť je tak rozdělena na dvě přibližně stejně velké části s jiným adresním rozsahem.

 

 • Provoz mezi částmi sítě běžně se pohybuje kolem 1Gb/s s několika milióny paketů za sekundu. Aby se uživatelé z těchto dvou částí navzájem na síti “viděli” je tedy potřeba výkonný router. Na tuto práci jsme použili dva kusy L3 switch firmy 3Com řady 5500.

 

 • Fyzicky se síť ve městě skládá ze tří nestejně velkých částí, znichž káždá je připojena 2x 1Gb/s (trunk). Jako menší páteřní switch jsme na sídlištích použili 3Com řady 4200G. Z něj jsou vedeny přípojky optickým kabelem do koncových L3 switch 3Com řady 4500 v jednotlivých domech. Koncoví uživatelé jsou za tímto L3 switch odroutováni.

 

 • Do bytu zákazníka vede kabel UTP.

 

 • Topologie sítě je z historických důvodů spíše hvězdicová. Více se ale jedná o několik dlouhých páteřních tras s odbočkami do jednotlivých sídlišť, ulic, nebo domů. Zálohy při přerušení kabelových tras tvoří několik bezdrátových spojů. Ve fázi projektů jsou dlouhé kabelové spoje v jižní části města, které vzájemně propojí některé dlouhé páteřní trasy. Kvalitní spojeni tak bude zajištěno i v případě neplánovaného přerušení spoje v jakémkoliv místě.

 

 • Uvnitř kabelové sítě není provoz mezi uživateli žádným způsobem filtrován. Omezení je tedy pouze v rychlosti připojení k místní síti.

 

 • Provoz do a z Internetu je až na výjimky omezován opět jen na rychlosti.

 

 • Většina počítačů s operačním systémem Windows je napadena nějakým druhem počítačového viru. Z toho důvodu je některým (asi 20%) uživatelům s poštovním virem odfiltrován port č. 25. Uživatelům s operačním systémem Linux se zatím tyto problémy vyhýbají.

 

 • Překážku mezi počítači tvoří pouze síťové routery. Ty nepropustí tzv. “broadcasty”. Některé programy se tak vzájemně na síti nedokáží najít. Příkladem je ICQ, které posílá soubor kamarádovi do vedlejšího vchodu přes Tramtárii.

 

 • Většina páteřních spojů je provedena optickými kabely, které jsou uloženy přímo v zemi. To je v období stavební činnost v některých lokalitách často příčinou výpadků připojení.