Vlastnosti

Připojení k síti Kabel1

 • Neomezené množství přenesených dat
 • Nefiltrovaná vzájemná dostupnost všech uživatelů
 • Rychlost připojení do místni sítě až 100 mb/s
 • Nesdílená rychlost připojení do Internetu
 • Čas odezvy po kabelové síti do 0.5ms
 • Čas odezvy do Prahy do 5ms
 • FTP velikosti 5GB
 • Prostor pro web s doménou třetího řádu
 • Email
 • Neměnná neveřejná IP adresa
 • Jednoduchá a jasná cena
 • U kabelového připojení nulový zřizovací poplatek
 • Smlouva bez finančních sankcí a výpovědních lhůt
  V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., §73, odst. 7 zveřejňujeme tyto technické informace:

 • Typ rozhraní: 100BASE-T
 • Technická specifikace: IEEE 802.3
 • Typ Konektoru: RJ45

 

Veřejná IP adresa

Vzhledem ke koncepci naší sítě a dalším nabízeným službám má zájemce o veřejnou IP adresu na svém počítači nastavenu stále adresu vnitřní. Na naší bráně do Internetu je ale nastaveno směrování tak, že se provoz na zvolenou veřejnou IP adresu směruje na vnitřní IP adresu počítače zákazníka. Tak je počítač dostupný z vnějšího internetu mimo naše město a zároveň má zákazník ze svého počítače přístup do vnitřní sítě.

TOPOLOGIE