Dostupnost připojení

  • Kabelové připojení k internetu

V současné době je naše kabelová síť dostupná na většině zastavěné části města Klášterec a jeho okolí (Rašovice, Ciboušov, Útočiště). Připojení kabelem je již možné i v některých částech Perštejna. Spolehlivým měřítkem kvality přípojky je IP televize, kterou na síti provozujeme.


  • Bezdrátové připojení k internetu

Tam kde není dostupná naše kabelová síť, je možné se k Internetu připojit pomocí bezdrátové technologie. Přístupové body máme rozmístěny v dostatečném počtu tak, že tam kde není kabel je připojení možné vzduchem. To platí především v okolí města Klášterec (a Perštejn, Okounov, Petlery, Domašín). Na sídlištích jsme již řadu přístupových bodů demontovali z důvodu 100% dostupnosti kabelového připojení. Celkově se počet bezdrátových přístupových bodů snižuje úměrně s rozpínáním kabelové sítě. Pro připojení v pásmu 5GHz používáme technologii Ubiquiti.


  • Kabelová televize

Televizní obraz přenášíme v tom nejvyšším rozlišení tak, jak ho získáme. Požadavky na rychlost připojení jsou tedy značně vysoké.
Kabelovou televizi jsme schopni dodat všude, kde je připojení provedeno pomocí kabelu. U WiFi připojení není příjem kabelové televize možný.


  • Pokrytí kabelem Klášterec nad Ohří (Útočiště, Ciboušov, Rašovice, Kl.Jeseň):

zelená – hotové trasy, červená – plánované trasy)


  • Pokrytí kabelem Perštejn, Údolíčko:

zelená – hotové trasy, červená – plánované trasy )
Na této mapě nejsou vyznačeny všechny plánované trasy. Pouze ty, které se plánují v blízké době. Další budou vyznačeny později.


  • Pokrytí kabelové trasy v Okounově:

zelená – hotové trasy, červená – plánované trasy)


  • Přístupové body pro bezdrátové připojení