Internet

 • Nahlášení – registrace

Připojení nejlépe objednejte osobně v naší kanceláři ( kontakty ). Můžete se tak ještě zeptat na řadu dalších věcí.


 • Jak to probíhá

Do několika dnů po objednávce vás telefonicky kontaktuje náš technik a domluvíte si termín zavedení kabelu do vašeho bytu. U vstupu do bytu technik nechá potřebnou délku kabelu tak, aby vystačil až k počítači. Vedení kabelu ve vašem bytě neřešíme. Zprovoznění připojení je provedeno jiným technikem opět po telefonické domluvě. Celková doba od objednávky do připojení je od několika minut do několika týdnů.


 • Co všechno k připojení potřebuji

Musite být majitelem bytu, nebo mít jeho souhlas s instalací. Základním předpokladem je rovněž funkční počítač s nainstalovaným operačním systémem, který budeme schopni ovládnout. Může to být jakákoliv distribuce LINUX, nebo Windows XP a vyšší. V některých případech se může jednat o různé síťové zařízení jako telefony, herní konzole atd.


 • Je možné se připojit na zkoušku?

Není to možné. V naší vzájemné smlouvě se nezavazujete využívat naše služby roky ani měsíce. Instalace a zavedení kabelu je u kabelového připojení zdarma. Nebudete-li s naší službou spokojeni můžete ji kdykoliv ukončit. Zkušební provoz tak postrádá smysl.


 • Kolik bude stát měsíční platba?

Cena služby je závislá na výběru a Vašich požadavcích. Zda-li budete chtít pouze internet, nebo spojit službu i s kabelovou televizí.
Pro podrobnější informace si pročtěte náš ceník kliknutím zde…


 • Když se něco pokazí?

Nahlásit poruchu můžete v kanceláři, telefonicky či sms. Kontakty naleznete zde. Pro internetové služby taktéž funguje , který je dostupný 24 hodin denně.


 • Pokud chcete připojit další PC?

Návod Připojení více PC v domácnosti Windows XP, Vista a Linux • Technické informace o síti (kabelové připojení):

Rychlosti pro jednotlivé uživatele jsou nastaveny pro každého samostatně. Nemělo by tedy docházet k tomu, že se rychlost připojení vašeho počítače bude měnit s aktivitou ostatních uživatelů. Placenou kvalitu připojení k Internetu jsme schopni udržovat mezi hranicí bytu uživatele a národním uzlem [ NIX ] v Praze. Dál je ale řada věcí,které nejsme schopni ovlivnit.

 • Snížení rychlosti je nejčastěji způsobeno špatnou kondicí operačního systému Windows v počítači uživatele.Většinou se jedná o nedefinovatelné množství různých druhů virů,které tak zaměstnají počítač,nebo změní jeho nastavení,že se stává až nepoužitelný. Uživatelům operačního systému Linux zatím tyto problémy nehrozí.
 • Použitím bezdrátového adaptéru abyste se vyhnuli tahání kabelů v bytě, výrazně degradujete kvalitu a spolehlivost vašeho připojení.
 • Virové záplavy produkované počítači s OS Windows mohou negativně působit na chod celé sítě a tím někdy snížit její propustnost.
 • I v případě že je vše v pořádku od klávesnice až do Prahy – není vyhráno. Velmi záleží na zatížení a kvalitě připojení vzdáleného počítače-serveru ke kterému se připojujete. Poskytovatelé internetového připojení vzdálených serverů se kterými komunikujete, chrání zájmy své a svých uživatelů filtrováním obsahu nebo přístupu. To potom může vést k omezení, nebo nedostupnosti některých služeb.

Z těchto a z množství dalších příčin se nedá zaručit že námi nastavené rychlosti bude vždy dosaženo. Proto u připojení nelze hovořit o garantované lince.


 • Technické informace o síti (bezdrátové připojení):

Zde platí všechny problémy jako u kabelového připojení, ale přidávají se další komplikace. Aktivita ostatních uživatelů a to zejména s virem napadenými Windows výrazně poškozuje kvalitu připojení všech uživatelů připojených ke stejnému přístupovému bodu. Situaci dále komplikuje stále více se rozšiřující počet lidí, kteří mají doma vlastní přístupové body. Vysílacích kanálů je jen velmi málo a tak všudypřítomné rušení často ještě více znehodnocuje kvalitu připojení. Při servisech řešíme tyto příčiny poruchy připojení:

 • Zaseknuté zařízení v důsledku poklesu napětí v rozvodné elektrické síti.
 • Viry znefunkčněný Operační systém Windows.
 • Od elektřiny odpojené wifi adaptéry.
 • Vylomený anténní konektor.
 • Otočená anténa, zastínění vzrostlým porostem.
 • Poškození za bouřky.
 • Rušení vlastním wifi zařízením.

Náš přístupový bod je často od antény zákazníka vzdálen několik set metrů. Zákazník si potom na stejném kanále pustí vlastní přístupový bod, aby mohl chodit v domě s notebookem. Ten je běžně v těsné blízkosti zařízení které slouží k jeho připojení do Internetu. Nejen že tak uživatel zaruší svoje spojení do Internetu, ale běžně též své nejbližší okolí. U bezdrátového připojení je garance kvality připojení téměř nemožná.


 • UPLOAD

Rychlost toku dat od uživatele směrem do Internetu je nastavena přibližně na 50% rychlosti stahování. Tuto rychlost měníme s ohleden na co nejlepší funkci připojení podle požadavků okamžité situace.


 • Kabelové připojení v hlavní páteřní síti:

(text psán v roce 2008 – oblast Klášterec nad Ohří)

Občas jsme dotazování na výhody našeho připojení v porovnání s konkurencí. Naše porovnání ale samozřejmě nemůže být objektivní. I přes to omluvte krátké srovnání. Srovnáme pouze výhody, nevyřčené budiž opakem. V Klášterci působí v oblasti datových služeb několik firem. Porovnání provedeme pouze u těch z nich které působí v celé ČR.


 • V čem si věříme:
  Bezdrátové připojení:

(text psán v roce 2008 – oblast Klášterec nad Ohří)

Dosahovaná rychlost připojení je jiným poskytovatelem, a to i v případě ADSL O2 Telefonica v současné době nedosažitelná. Stejně tak i čas odezvy (ping) je podstatně nižší než nejnižší konkurenční. I bez veřejné IP adresy se uživatelé na síti mezi sebou vidí. Problémy s připojením jsou v naprosté většině případů řešeny bez odkladů. Námi nabízená IPTV – Internetová televize má vyšší kvalitu obrazu za nižší cenu. Nabízíme ale zatím menší počet TV kanálů.

Kabel1:

 • Vyšší rychlost.
 • Vyšší kvalita.
 • Nižší cena.
 • Lepší servis.
 • Pobočka v místě.

Ostatní:

 • Dostupnost na větším území.

 • Bezdrátové připojení:

(text psán v roce 2008 – oblast Klášterec nad Ohří)

Bezdrátové připojení, ať už se jedná o wifi, nebo gsm některého z mobilních operátorů nabízí v porovnání s kabelovým připojením vždy podstatně nižší kvalitu. V případě gsm jsou použity vyhrazené frekvence a veškeré zařízení je na vyšší technologické úrovni. V porovnání s wifi se dá hovořit o větší spolehlivosti spojení.

Kabel1:

 • Nižší cena.
 • Kratší odezvy.

Ostatní:

 • Dostupnost na větším území.
 • Vyšší spolehlivost.

Jak je to udělané:

(text psán v roce 2008 – oblast Klášterec nad Ohří)

 • Připojení naší sítě k Internetu je provedeno dvěma linkami z Chomutova. Jako brány do Internetu a počítače pro řízení provozu je použito 6x PC s dvoujádrovými prosesory Intel. Na všech počítačích je použit operační systém GNU LINUX distribuce fedora.
 • Využít obě připojení jako jedno silnější narazilo na značné problémy, které se nám nepodařilo vyřešit. Jednotlivé části města jsou tedy připojeny samostatně vždy jen jednou z obou linek. Celá síť je tak rozdělena na dvě přibližně stejně velké části s jiným adresním rozsahem.
 • Provoz mezi částmi sítě běžně se pohybuje kolem 1Gb/s s několika milióny paketů za sekundu. Aby se uživatelé z těchto dvou částí navzájem na síti „viděli“ je tedy potřeba výkonný router. Na tuto práci jsme použili dva kusy L3 switch firmy 3Com řady 5500.
 • Fyzicky se síť ve městě skládá ze tří nestejně velkých částí, znichž káždá je připojena 2x 1Gb/s (trunk). Jako menší páteřní switch jsme na sídlištích použili 3Com řady 4200G. Z něj jsou vedeny přípojky optickým kabelem do koncových L3 switch 3Com řady 4500 v jednotlivých domech. Koncoví uživatelé jsou za tímto L3 switch odroutováni.
 • Do bytu zákazníka vede kabel UTP.
 • Topologie sítě je z historických důvodů spíše hvězdicová. Více se ale jedná o několik dlouhých páteřních tras s odbočkami do jednotlivých sídlišť, ulic, nebo domů. Zálohy při přerušení kabelových tras tvoří několik bezdrátových spojů. Ve fázi projektů jsou dlouhé kabelové spoje v jižní části města, které vzájemně propojí některé dlouhé páteřní trasy. Kvalitní spojeni tak bude zajištěno i v případě neplánovaného přerušení spoje v jakémkoliv místě.
 • Uvnitř kabelové sítě není provoz mezi uživateli žádným způsobem filtrován. Omezení je tedy pouze v rychlosti připojení k místní síti.
 • Provoz do a z Internetu je až na výjimky omezován opět jen na rychlosti.
 • Většina počítačů s operačním systémem Windows je napadena nějakým druhem počítačového viru. Z toho důvodu je některým (asi 20%) uživatelům s poštovním virem odfiltrován port č. 25. Uživatelům s operačním systémem Linux se zatím tyto problémy vyhýbají.
 • Překážku mezi počítači tvoří pouze síťové routery. Ty nepropustí tzv. „broadcasty“. Některé programy se tak vzájemně na síti nedokáží najít. Příkladem je ICQ, které posílá soubor kamarádovi do vedlejšího vchodu přes Tramtárii.
 • Většina páteřních spojů je provedena optickými kabely, které jsou uloženy přímo v zemi. To je v období stavební činnost v některých lokalitách často příčinou výpadků připojení.