Na této stránce naleznete seznam všech plánovaných výpadků na síti:

V noci z pondělí 22.5. na úterý 23.5.2023 proběhne výměna optické vany v jednom z našich rozvaděčů v Útočišti.

K výměně dochází z důvodů postupného nasazování technologie G-Pon v naší síti.
Výměna je plánovaná na úterý 23.5.2023 mezi 0:00 a 6:00. Výluka by neměla být pro většinu uživatelů v Útočišti takto dlouhá, páteřní spoje vyvaříme jako první a následně budeme řešit jednotlivé optické přípojky uživatelů. Během prací dojde k přerušení všech námi dodávaných služeb na velké části přípojek v Útočišti.

Rozsahy dotčených IP adres:

10.89.0.X
10.179.1.X
10.179.2.X
10.179.3.X
10.179.4.X

15.9.2022 13:00 – 14:00
Dne 15.9.2022 v době mezi 13:00 až 14:00 dojde ke krátké výluce v dodávce našich služeb v obci Ciboušov. ČEZ Distribuce bude provádět pravidelnou výměnu našeho elektroměru. Výměna zabere několik jednotek minut, po té budou všechny naše služby plně dostupné. Výluka se dotkne celé obce Ciboušov + vysílače na osadě Lesní II. Rozsah IP: 10.171.X.

Týká se všech služeb
Lokality: Ciboušov, vysílač osada Lesní II

12.9.2022 13:00 – 14:00
Dne 12.9.2022 v době mezi 8:00 až 13:00 dojde k výluce v dodávce elektrické energie v obci Okounov, ČEZ Distribuce bude provádět údržbu na zařízení. Po dobu výluky bude mimo provoz i naše síť. Výluka se dotkne pouze částí sítě které budou bez napětí a několika bezdrátových přípojek na vysílači v obci Okounov. Rozsah IP: 10.5.X.X

Týká se všech služeb
Lokality: Okounov (bezdrát)